ยางลบวัสดุช่วยให้คุณรีไซเคิลขยะได้ ในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลจะมีการสร้างไฮโดรเจนหรือผลพลอยได้อื่น ๆ โดยปราศจากมลพิษ มีแอปพลิเคชันพลเรือนและทหารด้วย เราจะขายใบสมัครทางทหารให้กับประเทศกลุ่มเดียวเท่านั้นหากเรามั่นใจ ราคาสูงมาก แต่เราจะทิ้งรายได้เกือบทั้งหมดในรูปแบบของการลงทุนในประเทศที่ได้รับเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่นยางลบสามารถปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้จากระยะไกล หรือยางลบสามารถทำลายวัตถุที่บินได้รวมทั้งดาวเทียมหรือวัตถุอื่น ๆ บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ผลลัพธ์ที่ได้คือการผลิตไฮโดรเจนหรือผลพลอยได้อื่น ๆ เสมอ.

Professional Services - Professional Results