สินค้าและบริการของเรา

SR&ED

ราคาเริ่มต้นที่ 800 เหรียญ / ชม. หรือแพ็คเกจ

ในการสั่งซื้อคุณต้อง

ยืนยันราคากับเรา

ระบบลบวัสดุ

การรีไซเคิลขยะ

Prix à discuter

สั่งซื้อต้องมาพบเรา

.

มอเตอร์และ / หรือเครื่องกำเนิดแรงโน้มถ่วง

ราคาตั้งแต่ 50,000 เหรียญ

มอเตอร์ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 50kW

จะได้รับการยืนยันกับเรา

ระบบตรวจจับวัตถุใด ๆ

เรดาร์ที่ซับซ้อน

เพื่อพูดคุยกับเรา

ในการสั่งซื้อคุณต้อง

ยืนยันราคากับเรา

Des services professionels - des résultats professionnels