ระบบเรดาร์ของเราแม่นยำเกือบเท่าสุนัขตัวดี! ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ระบบนี้สามารถตรวจจับสิ่งที่เรียกกันตามเนื้อผ้าว่าสสาร มันตรวจจับทุกอย่างและเมื่อรวมกับยางลบวัสดุก็สามารถจับอะไรก็ได้ เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสมการของ Maxwell (ลดลง) รวมทั้งเทคโนโลยียางลบวัสดุ

Professional Services - Professional Results