ความยาวของมอเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกิโลวัตต์ ในการประมาณครั้งแรกสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันจะมีสองเท่าของกิโลวัตต์มอเตอร์จะใช้เวลาประมาณสองเท่า สำหรับการใช้งานด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าเราสามารถจัดหามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจร

Professional Services - Professional Results