Xian - Electrical Systems inc.

ภารกิจของเราค่านิยมของเรา ...

Xian รับความท้าทายในการผลิตและพัฒนา - ในภาคพลังงาน - เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการสมัยใหม่มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว Xian กำลังเติบโตในขีดความสามารถในการคิดค้นและทำการตลาดโดยที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์และระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างมากให้กับชีวิตประจำวัน Xian ตั้งใจที่จะสัมผัสพวกเราทุกคน! ในที่สุด Xian จะขยายขอบเขตอันไกลโพ้นนอกเหนือจากภาคพลังงาน

หัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์คือ บริษัท ต้องการสร้างผลิตพัฒนาและทำตลาดอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเยี่ยม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งรับประกันว่าพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะได้รับความมั่งคั่งตามสัดส่วนที่พวกเขามีส่วนร่วม ด้วยการมีบทบาทในการเร่งปฏิกิริยาในการพัฒนาเศรษฐกิจของลูกค้าซีอานจึงถูกกำหนดให้ต้องเผชิญกับการขยายตัวข้ามชาติ สิ่งนี้จะช่วยให้ บริษัท สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

ซีอานมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและคู่ค้าตลอดจนบทบาทในสังคม ชุมชนทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการปรากฏตัวของ Xian ผ่านอิทธิพลทางเศรษฐกิจ (และจริยธรรม) รวมถึงภาษีที่สร้างขึ้น Xian มีสำนักงานใหญ่ในแคนาดา

ซีอานยังสนใจที่จะผลิตยุทโธปกรณ์ที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงอาวุธนิวเคลียร์แบบเดิม ๆ

สุดท้ายซีอานยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการระดมทุนใน 99.999999999% ของปริมาตรอะตอมซึ่งไม่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนนิวตรอนหรือโปรตอน